Preambul

Alianţa Civilizaţiilor, lansată în anul 2005 de către Secretarul General al Naţiunilor Unite şi având drept co-autori Spania şi Turcia, are scopul de a construi punţi între societăţi, de a promova dialogul, înţelegerea reciprocă şi cooperarea, precum şi de a forma o voinţă politică comună în sensul soluţionării dezechilibrelor existente în lume. Alianţa Civilizaţiilor, ca iniţiativă politică a Secretarului General al Naţiunilor Unite, este susţinută de un Grup de Prieteni constituit din peste o sută de membri cuprinzând diverse state şi organizaţii internaţionale. În plus, Alianţa se bucură de o largă reţea de parteneri şi parteneriate cu municipalităţi, organizaţii ale societăţii civile, corporaţii, fundaţii, universităţi, organizaţii religioase etc.

Alianţa răspunde convingerii larg răspândite între popoare, culturi, organizaţii religioase şi non-religioase conform căreia toate societăţile împărtăşesc aceeaşi umanitate şi depind una de cealaltă în încercarea de a se bucura de stabilitate, prosperitate şi o coexistenţă paşnică. Alianţa caută să soluţioneze disensiunile dintre societăţi şi comunităţi prin promovarea pluralismului şi a bunei gestionări a diversităţii ca factori esenţiali pentru buna guvernanţă, pe baza respectului reciproc între persoane cu diferite origini etnice, culturale şi religioase şi susţine mobilizarea unor acţiuni concertate în acest sens. Această acţiune reflectă voinţa vastei majorităţi a oamenilor de a respinge extremismul în orice societate şi de a promova respectul pentru diversitate, fie că este vorba de cea etnică, religioasă, culturală sau de altă natură.

În plus, prin recunoaşterea faptului că pluralismul şi gestionarea diversităţii sunt esenţiale pentru buna guvernanţă şi dezvoltarea umană durabilă, principalul scop al Alianţei este acela de a crea un mediu - la nivel local, naţional, regional şi global deopotrivă - cu o poziţie fermă în cadrul principiilor şi valorilor exprimate în Carta Naţiunilor Unite, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948 precum şi în Constituţia UNESCO, Declaraţia Universală UNESCO privind Diversitatea Culturală (2001) şi în alte acte normative şi juridice, hotărâri şi recomandări.

template joomla