Agenda Activitatilor Aliantei Civilizatiilor

Crestere vizibilitatii Aliantei civilizatiilor in plan national

 1. Prezentarea „Alianţei Civilizaţiilor” şi a contribuţiei româneşti la această iniţiativă internaţională, cu ocazia diverselor activităţi în domeniul dialogului intercultural şi interreligios ce vor avea loc în România. Astfel de acţiuni, cu efect multiplicator, vor contribui la sensibilizarea societăţii româneşti cu privire la problemele şi dezbaterile de pe scena internaţională pe această temă şi vor încuraja iniţierea de proiecte în domeniile prioritare ale „Alianţei Civilizaţiilor”
 2. Comunicate de presă pentru informarea permanentă a opiniei publice în legătură cu evoluţiile înregistrate la nivelul „Alianţei Civilizaţiilor”; crearea unor rubrici pe paginile de internet (de ex. ale MAE şi DRI)
 3. Sensibilizarea jurnaliştilor în legătură cu obiectivele „Alianţei Civilizaţiilor” şi facilitarea publicării de articole în presă, a realizării unor emisiuni de radio şi televiziune pe această temă
 4. Asigurarea unei prezenţe româneşti de nivel la reuniunile internaţionale ale „Alianţei Civilizaţiilor”
 5. Initiativele nationale pentru Alianta Civilizatiilor

 6. Crearea unui Grup de lucru gestionat de MAE, cu participarea tuturor factorilor
 7. implicaţi de la nivel guvernamental şi al societăţii civile, care va conlucra cu coordonatorul naţional pentru planificarea activităţilor ce vor fi realizate în cadrul „Alianţei Civilizaţiilor”
 8. Organizarea sau sprijinirea unor activităţi în plan intern şi internaţional care promovează obiectivele „Alianţei Civilizaţiilor”
 9. Crearea unui website destinat „Alianţei Civilizaţiilor”
 10. Desemnarea unor ambasadori naţionali ai „Alianţei Civilizaţiilor”
 11. Aprofundarea dialogului iniţiat de către MAE cu Organizaţia Arabă pentru Educaţie,Cultură şi Ştiinţă (ALECSO) şi cu Liga Statelor Arabe pentru dezvoltarea cooperării în domeniul dialogului intercultural şi interreligios
 12. Încurajarea dezvoltării la nivelul societăţii civile a unor proiecte în domeniul dialogului intercultural şi interreligios
 13. Promovarea obiectivelor „Alianţei Civilizaţiilor” în rândul tinerilor, inclusiv cu sprijinul delegaţilor români de tineret la ONU
 14. Numirea unui coordonator naţional pentru „Alianţa Civilizaţiilor”
 15. Asigurarea finanţării activităţilor cuprinse în agenda „Alianţei Civilizaţiilor” din bugetele alocate anual instituţiilor participante, pe baza unui protocol(Memorandum) agreat de Guvern
 16. Integrarea obiectivelor “Aliantei Civilizatiilor” in Politicile si activitatile de promovare a dialogului intercultural.

 17. Continuarea dialogului cu instituţiile româneşti pentru informarea în legătură cu evoluţiile înregistrate la nivelul „Alianţei Civilizaţiilor” şi cu participarea României la această iniţiativă, inclusiv punerea în practică a prezentei strategii
 18. Punerea în practică a Strategiei naţionale pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi în perioada 2008-2009, activităţile planificate fiind în spiritul obiectivelor promovate de „Alianţa Civilizaţiilor”
 19. Valorificarea experienţelor pozitive realizate în cadrul Anului European al Dialogului Intercultural 2008
 20. Continuarea şi amplificarea schimbului de studenţi şi tineri, în special cu cei proveniţi din lumea arabo-musulmană
 21. Realizarea unor schimburi de jurnalişti (ziare centrale, radio şi televiziune) pentru a reflecta exemple de bune practici din state ale Grupului de Prieteni, inclusiv din România
 22. Promovarea Convenţiei UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale
 23. Cooperarea cu Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale şi interreligioase din cadrul Universităţii din Bucureşti în vederea includerii „Alianţei Civilizaţiilor” în programele de învăţământ şi cercetare
 24. Lansarea planului naţional al României pentru „Alianţa Civilizaţiilor” în cadrul unei conferinţe internaţionale organizate de MAE şi DRI

Crestere vizibilitatii Aliantei civilizatiilor in plan national

 1. Prezentarea „Alianţei Civilizaţiilor” şi a contribuţiei româneşti la această iniţiativă internaţională, cu ocazia diverselor activităţi în domeniul dialogului intercultural şi interreligios ce vor avea loc în România. Astfel de acţiuni, cu efect multiplicator, vor contribui la sensibilizarea societăţii româneşti cu privire la problemele şi dezbaterile de pe scena internaţională pe această temă şi vor încuraja iniţierea de proiecte în domeniile prioritare ale „Alianţei Civilizaţiilor”
 2. Comunicate de presă pentru informarea permanentă a opiniei publice în legătură cu evoluţiile înregistrate la nivelul „Alianţei Civilizaţiilor”; crearea unor rubrici pe paginile de internet (de ex. ale MAE şi DRI)
 3. Sensibilizarea jurnaliştilor în legătură cu obiectivele „Alianţei Civilizaţiilor” şi facilitarea publicării de articole în presă, a realizării unor emisiuni de radio şi televiziune pe această temă
 4. Asigurarea unei prezenţe româneşti de nivel la reuniunile internaţionale ale „Alianţei Civilizaţiilor”
 5. Initiativele nationale pentru Alianta Civilizatiilor
 6. Crearea unui Grup de lucru gestionat de MAE, cu participarea tuturor factorilor
 7. implicaţi de la nivel guvernamental şi al societăţii civile, care va conlucra cu coordonatorul naţional pentru planificarea activităţilor ce vor fi realizate în cadrul „Alianţei Civilizaţiilor”
 8. Organizarea sau sprijinirea unor activităţi în plan intern şi internaţional care promovează obiectivele „Alianţei Civilizaţiilor”
 9. Crearea unui website destinat „Alianţei Civilizaţiilor”
 10. Desemnarea unor ambasadori naţionali ai „Alianţei Civilizaţiilor”
 11. Aprofundarea dialogului iniţiat de către MAE cu Organizaţia Arabă pentru Educaţie,Cultură şi Ştiinţă (ALECSO) şi cu Liga Statelor Arabe pentru dezvoltarea cooperării în domeniul dialogului intercultural şi interreligios
 12. Încurajarea dezvoltării la nivelul societăţii civile a unor proiecte în domeniul dialogului intercultural şi interreligios
 13. Promovarea obiectivelor „Alianţei Civilizaţiilor” în rândul tinerilor, inclusiv cu sprijinul delegaţilor români de tineret la ONU
 14. Numirea unui coordonator naţional pentru „Alianţa Civilizaţiilor”
 15. Asigurarea finanţării activităţilor cuprinse în agenda „Alianţei Civilizaţiilor” din bugetele alocate anual instituţiilor participante, pe baza unui protocol(Memorandum) agreat de Guvern
 16. Integrarea obiectivelor “Aliantei Civilizatiilor” in Politicile si activitatile de promovare a dialogului intercultural.

 17. Continuarea dialogului cu instituţiile româneşti pentru informarea în legătură cu evoluţiile înregistrate la nivelul „Alianţei Civilizaţiilor” şi cu participarea României la această iniţiativă, inclusiv punerea în practică a prezentei strategii
 18. Punerea în practică a Strategiei naţionale pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi în perioada 2008-2009, activităţile planificate fiind în spiritul obiectivelor promovate de „Alianţa Civilizaţiilor”
 19. Valorificarea experienţelor pozitive realizate în cadrul Anului European al Dialogului Intercultural 2008
 20. Continuarea şi amplificarea schimbului de studenţi şi tineri, în special cu cei proveniţi din lumea arabo-musulmană
 21. Realizarea unor schimburi de jurnalişti (ziare centrale, radio şi televiziune) pentru a reflecta exemple de bune practici din state ale Grupului de Prieteni, inclusiv din România
 22. Promovarea Convenţiei UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale
 23. Cooperarea cu Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale şi interreligioase din cadrul Universităţii din Bucureşti în vederea includerii „Alianţei Civilizaţiilor” în programele de învăţământ şi cercetare
 24. Lansarea planului naţional al României pentru „Alianţa Civilizaţiilor” în cadrul unei conferinţe internaţionale organizate de MAE şi DRI

 

template joomla