Agenda activităţilor preconizate

A. Creşterea vizibilităţii Alianţei Civilizaţiilor în plan naţional 

 • - Organizarea anuală a unui Forum naţional pentru Alianţa Civilizaţiilor, sub auspiciile Parlamentului României.
 • - Popularizarea planurilor de acţiune pentru Alianţa Civilizaţiilor ale  organizaţiilor internaţionale din care face parte şi România, angajate în realizarea obiectivelor acesteia (Uniunea Europeană, Consiliul Europei, OSCE, UNESCO).
 • - Informarea permanentă a opiniei publice privind Alianţa Civilizaţiilor şi acţiunile realizate sub auspiciile acesteia în România, prin mijloacele proprii instituţiilor guvernamentale, precum şi ale organizaţiilor societăţii civile implicate.
 • - Iniţierea unei campanii sistematice de informare a mass-media în legătură cu obiectivele şi acţiunile Alianţei Civilizaţiilor.
 • - Participarea la nivel politic adecvat la Forumurile anuale şi Conferinţele ad-hoc ale Alianţei Civilizaţiilor.
 • - Introducerea sistematică a temelor specifice Alianţei Civilizaţiilor în programele de radio şi televiziune.
 • - Accentuarea caracterului interactiv al web-site-ului dedicat Alianţei Civilizaţiilor din România.
 • - Introducerea pe agenda pregătitoare şi a discuţiilor din cadrul modelelor de conferinţe ale Naţiunilor Unite a principiilor şi obiectivelor Alianţei Civilizaţiilor.
 • - Instituirea unei diplome de merit „Dimitrie Cantemir” care să fie acordată anual unor persoane sau organizaţii cu contribuţii deosebite la realizarea obiectivelor Alianţei Civilizaţiilor.

 B. Iniţiative instituţionale naţionale 

 • - Atragerea sub auspiciile Alianţei Civilizaţiilor a contribuţiilor unor noi organizaţii, cu precădere din domeniul universitar şi mass-media.
 • - Organizarea de evenimente publice cu participarea ambasadorilor naţionali ai Alianţei Civilizaţiilor.
 • - Identificarea şi atragerea unor noi personalităţi din domeniul ştiinţelor socio-umane în rolul de ambasadori onorifici ai Alianţei Civilizaţiilor.
 • - Desemnarea de puncte de contact în principalele centre universitare din România pentru organizarea de activităţi consacrate Alianţei Civilizaţiilor
 • - Identificarea în rândul publicaţiilor cotidiene şi săptămânale a unor ziarişti interesaţi în specializarea tematică specifică Alianţei Civilizaţiei.
 • - Implicarea mediului de afaceri în promovarea unor activităţi legate de încurajarea multilingvismului şi a dialogului intercultural.
 • - Realizarea unor parteneriate cu edituri româneşti pentru publicarea unor volume semnificative sub logo-ul Alianţei Civilizaţiilor.
 • - Organizarea Programelor de masterat Comunicare interculturală, Management intercultural şi Administrarea afacerilor de Departamentul-Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale şi inter-religioase, programe cu un accent intercultural pronunţat
 • - Organizarea unui programului de pregătire pentru cadre didactice pe tema „Istoria – instrument de educaţie interculturală”.  Reeditarea lucrării „Istoria minorităţilor naţionale din România” şi dotarea unor biblioteci şcolare cu această carte.
 • - Includerea unor standuri ale Alianţei Civilizaţiilor în cadrul principalelor saloane şi târguri de carte.
 • - Realizarea în parteneriat interguvernamental a proiectului “Trasee interculturale în România”.
 • - Continuarea programelor de pregătire pe tema dialogului intercultural cu tinerii la nivel regional.

 C. Integrarea obiectivelor „Alianţei Civilizaţiilor” în politicile şi activităţile de promovare a dialogului intercultural

 • - Conferinţa internaţională CEPES - UNESCO „Dialogul inter-universitar euro-asiatic cu privire la învăţământul superior” organizată în colaborare cu Departamentul-Catedra UNESCO pentru schimburi inter-culturale şi inter-religioase.
 • - Programul de pregătire „Standarde de excelenţă în pregătirea profesorilor în / din medii interculturale”, destinat formatorilor din Europa de Sud – est, organizat de CEPES - UNESCO.
 • - Conferinţa internaţională Spania – România pe tema „Contribuţia Alianţei Civilizaţiilor la ameliorarea climatului de securitate”.
 • - Prezentarea experienţei României în promovarea dialogului interetnic şi intercultural pe plan internaţional prin prezentarea de rapoarte Secretariatului şi la reuniunile Alianţei Civilizaţiilor.
 • - Crearea unui stand special al Alianţei Civilizaţiilor în cadrul „Salonului de carte, presă şi muzică” (Muzeul Naţional de Istorie).
 • - Organizarea de acţiuni de dialog intercultural pe nivel regional şi subregional (Marea Neagră, Dunăre)
 • - Lansarea unei lucrări importante pe tema comunicării între culturi la târgul de carte „Gaudeamus”.
 • - Iniţierea unei campanii privind introducerea în programele instituţiilor de învăţământ preuniversitar a unor discipline opţionale privind diversitatea culturală.
 • - Organizarea de vizite de documentare în lăcaşuri culturale şi de cult reflectând diversitatea religioasa din România;
 • - Realizarea unor platforme interactive Internet, de tip blog, destinate dezbaterii temelor dialogului inter-religios şi intercultural, colaborării şi schimbului de bune practici.
 • - Lărgirea cercului de colaboratori din rândul ambasadelor acreditate la Bucureşti în realizarea de acţiuni bilaterale sau multilaterale în România
 • - Realizarea unei expoziţii de fotografie pe tema „Alianţa Civilizaţiilor. Omul, casa, biserica”, la Tirana, Albania.
 • - Organizarea de evenimente cultural-artistice care să reflecte diversitatea culturală şi valorile comune ale comunităţilor religioase care trăiesc în România.
 • - Promovarea patrimoniului cultural al etniilor din România la nivelul turismului naţional şi internaţional.
 • - Organizarea unei Conferinţe publice dedicate scrierilor lui Nicolae Milescu – Spătaru referitoare la contactul cu civilizaţia Chinei
 • - Simpozionul Internaţional “Cartea. România. Europa” organizat de Biblioteca Metropolitană Bucureşti
template joomla